27 Haziran 2011 Pazartesi

Aziz Basil Kilisesi / Göreme


Gomeda Vadisinin batı tarafında , Mustafapaşa kasabasının 2 km batısında bulunan kilise, dikdörtgen planlı, iki apsisli, iki nefli olup, iki sütunla desteklenen düz bir tavana sahiptir. Batı nefin duvarları kırmızı aşı boyası ile boyanmış sütunlar ve bunların arasında nişler bulunmaktadır. Doğu nefinde ise ağırlıklı olarak geometrik ve bitki motiflerine yer verilmiştir. Bu nefin Gomeda Vadisine bakan tarafında , kapısı yıkılmış durumda olan ve bu kiliseye bağış yapan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bir mezar bulunmaktadır.


Doğu nefin apsisi palmiye yaprakları motifiyle bordür geçilmiş, üzerlerinde dönemin Patriklerinin adları yazılı olan üç adet malta haçı ile süslemiştir. Bu haçlar ayrıca, üzerlerindeki isimler haricinde, ortadaki haç Hz. İbrahim, diğerleri ise Hz. İshak ve Hz Yakup'u sembolize etmektedir. Araştırmacılar ayrıca bu haçların Cenneti ya da Golgota tepesindeki üç haçı sembolize edebileceklerini belirtmişlerdir. Geometrik ve bitkisel bezemelerle süslü tavandaki büyük haç, kornişteki kitabeye göre, Aziz Constantinopole'ü sembolize etmektedir.
İkonoklazm kavramı ile bağıntılı bu motiflerin yanında, apsisin önünü, önemli iki aziz olan Aziz Basil ve Nazianus'lu Aziz Gregory resmedilmiştir. Araştırmacılara göre Aziz Basil Kilisesi İkonoklazm döneminde (726-843) ya da daha geç bir periyoda tarihlenmektedir.

Hiç yorum yok: